Filkomprimering används mest för bilder i avsikt att minska storleken. Bilder används på alla möjliga sätt – webbplatser, dokument, presentationer. Ju fler de är, desto tyngre blir dokumentet eller presentationen, varför de normalt komprimeras. Bilder är inte den enda filtyp som kan eller ibland behöver förminskas. Du kan också komprimera ljudfiler.

Precis som med bilder, när du komprimerar ljudfiler, tenderar du att förlora en del av kvaliteten. Frågan är: hur mycket kvalitet som går förlorad, kommer det att vara uppenbart och går det att leva med för att få en mindre fil?

Filkomprimering innebär ofta att konvertera en fil från ett format till ett annat. Detta händer vanligtvis när du går från ett ickeförstörande ljudformat till ett förstörande, till exempel från wav till mp3.
Konverteringsprocessen kommer att försämra kvaliteten, vilket är priset för en mindre fil.

Men vilket program som används för konverteringen kan också vara avgörande för ljudets kvalitet. Här använder vi kvalitetsprogrammet Audacity, som vi rekommenderat många gånger tidigare, för att komprimera en ljudfil. Ladda ned det på Audacityteam.org och läs mer i vår guide här.

Audacity

1. Stora ljudfiler

Ljud som du spelar in i Windows och även till exempel i många telefoner sparas i ett oförstört format som exempelvis wav. Ljudet är perfekt, men filen är stor.


Audacity

2. Audacity

Starta Audacity. Dra och släpp ljudfilen som du vill komprimera i programmets fönster för att öppna den. Gå till Arkiv-menyn och välj Exportera. Välj ett förstörande format för att exportera till, exempelvis mp3.


Audacity

3. Kvalitet

Bara att byta format krymper filen rejält. Men du kan också välja bithastighet för ljudfilen. Ju högre, desto större fil. Du kan prova dig fram för bästa ljud i förhållande till filstorlek.


Audacity

4. Mindre fil

Audacity ger dig också möjlighet att tagga ljudfilen med uppgifter om innehåll, men det är inte nödvändigt. Du kan efter konvertering enkelt konstatera att filen blivit betydligt mindre.