I dagsläget finns det flera olika versioner av Skype för Windows, något som kan upplevas som förvirrande av många användare.

Nu har emellertid Microsoft bestämt sig för att slå ihop skrivbordsversionen och den speciella Windows 10-versionen, något som innebär att det i fortsättningen bara blir en version som du behöver ha installerad på din dator.

Som en följd av sammanslagningen kommer vissa funktioner att läggas till eller tas bort, beroende på vilken version du är van vid.

Det som försvinner helt och hållet är möjligheten att dela en chatt eller ett samtal, samt synkroniseringen med Outlook-kontakter. Förhoppningsvis kommer dessa funktioner tillbaka i en framtida uppdatering.

Vill du veta mer om förändringarna kan du besöka supportsidan för Skype.