Datorer i samma nätverk kan prata med varandra, det vill säga de kan se varandra i nätverket och skicka och ta emot filer. Det här känner du förstås till. Det kan kräva lite ansträngning att hitta en överföringsmetod som är lätt att använda och fungerar för alla, men sedan är det en bra metod att dela till exempel filer.

En fördel med att överföra filer mellan datorer över nätverket är att anslutningen redan finns där och det är lättare än att skicka e-post eller att använda bluetooth, ett usb-minne eller något annat.

Nackdelen är att nätverksöverföringar kan vara långsamma, ibland så långsamma att de inte känns värda att använda. Hur är det med din nätverkshastighet? Vi visar hur du kan mäta den.

Nätverkshastigheten avser hastigheten med vilken information skickas och tas emot via ett lokalt nätverk. Detta har ingenting att göra med din internetleverantör, eftersom det handlar om ditt interna nätverk. Däremot kan din router spela en roll för vilken överföringshastighet du får. Hårdvaran i inblandade datorer eller andra enheter påverkar också överföringshastigheten.

Du kan mäta hastigheten med ett program. Vi har använt det enkla LAN Speed Test. Det är inte gratis om du vill ha alla finesser, men grundversionen räcker för enbart hastighetsmätning.

Lan Speed

1. Mapp

Hämta det på totusoft.com. Installera och starta programmet. När programmet startar kan du välja en önskad mapp vid Folder. Börja med en mapp på din egen dator. Inga andra inställningar behöver röras. Klicka på Start Test.


Lan Speed

2. Testa lokalt

Ett resultat visar upp- och nedladdningshastighet (Writing och Reading) i megabit per sekund. Det du har mätt nu är hastigheten mot din egen hårddisk. Bra att ha som jämförelse.


Lan Speed

3. Nätverksmapp

Gå tillbaka med Home. Välj en mapp som finns på en nätverksenhet den här gången. Det kan vara din nas eller någon annan dator i nätverket. Starta testet igen.


Lan Speed

4. Testa nätverket

Resultatet den här gången visar förmodligen betydligt lägre siffror. Detta är hastigheten du får mot den aktuella nätverksenheten. Prova gärna med andra mappar, fler filer eller en stor.