Inspelning av ljud är enkelt. De flesta smarta telefoner kan spela in bra, tydligt ljud med bara sina inbyggda mikrofoner och en telefon är faktiskt en ganska bra, bärbar enhet att använda för inspelning både ute och inne.

Den har inga bullriga fläktar och mikrofonen kommer att försöka filtrera bort så mycket brus som den kan med tanke på att den är gjord för att användas för samtal. Det är bra hårdvara som kan användas utan att en sladd binder fast den till något.

Enheten är den enkla delen när det gäller ljudinspelning. Miljön du spelar in i och att kontrollera bruset är en annan historia. Du måste också överväga placering och inspelningsinställningar för att få ett bra ljud.

Om du har spelat in ljud eller om du har en ljudfil som är för tyst är det en annan sak. Du kan förstås öka volymen när du spelar upp den, men då måste du sedan sänka den igen när du spelar något annat.

Om du behöver använda ljudfilen i något projekt är det en bra idé att fixa volymen först. Innan du börjar ska du minska bakgrundsbruset så mycket som möjligt. Du kan läsa mer om att ta bort brus i vår guide här.

Vi gillar gratisprogrammet Audacity, så vi använder det även för detta projekt. Du hämtar det på www.audacityteam.org om du inte redan har det.

Audacity

1. Audacity

Dra och släpp ljudfilen som du vill fixa i programmets fönster för att öppna den. För att förstärka hela ljudet, dubbelklicka på ljudvågorna för att välja hela ljudet.


Audacity

2. Förstärk

Välj Förstärk i menyn Effekt. Acceptera programmets förslag till förstärkning och klicka på OK. Prova om ljudnivån är tillräcklig. Ångra annars och öka förstärkningen.


Audacity

3. Ojämnt

Om ljudet är ojämnt i volym och bara delar behöver höjas, gör först som ovan tills de svaga delarna ligger rätt i nivå. Välj Normalisera i Effekt-menyn.


Audacity

4. Amplitud

Experimentera (ångra och gör om) med olika decibelvärden för maxamplitud tills du hittar en nivå som passar dig. Det måste vara negativa tal.