När du använder Google Maps (Google Kartor) för att visa en vägbeskrivning får du samtidigt ett helt korrekt mått på hur långt du ska resa. Avståndet är inte fågelvägen, utan Google tar hänsyn till den rutt du kommer att ta.

Det är alltså uppenbart att Google Maps kan mäta avstånd exakt och det kan du också utnyttja för att ta reda på det kortaste avståndet mellan två punkter. Det här kan dessutom också användas för att ta reda på ett ytmått.

Du kanske behöver veta storleken på en tomt, en idrottsplats eller vilken yta som helst. Verktyget för detta är redan inbyggt i Google Maps. Så här kan du beräkna vald area på en karta direkt i din webbläsare.

Observera att du får resultatet i kvadratmeter (och kvadratfot inom parentes). För att konvertera till måttenheten hektar, som ofta används vid mätning av landområden, dividera med 10 000.

Google Maps

1. Maps

Besök Google Maps och sök upp den plats du vill beräkna arean för. Zooma så mycket som behövs för att du ska kunna se önskat område.


Google Maps

2. Mät

Växla till satellitläge om du vill. Högerklicka var som helst på kartan och välj alternativet Mät avstånd från snabbmenyn som dyker upp.


Google Maps

3. Avstånd

Med avståndsverktyget kan du nu mäta en sträcka. Dra i pricken för att flytta den och klicka en gång till för nästa prick.


Google Maps

4. Yta

Fortsätt klicka tills du ringat in önskat område. Nu visas arean i kvadratmeter, plus den totala sträckan, det vill säga omkretsen.