Så här i kristider är många intresserade att jämför olika länder med varandra – och det kan man förstås göra online. Det finns gott om sajter som samlar statistik.

Statistik

Statistiska centralbyrån (SCB) i Sverige jobbar hårt för att göra siffrorna begripliga även för vanligt folk.
En kul avdelning heter Sverige i siffror. Förutom kalla fakta om Sverige och svenskarna kan du exempelvis räkna ut vad tusen kronor i dag var värt något tidigare år (från 1914).

Nordiska rådet tar fram statistik för de nordiska länderna och EU gör samma sak för hela unionen.

För resten av världen har FN-förbundet en sajt som heter Globalis. Här finns gott om tankeväckande statistik.