– Det är en prioriterad fråga för oss, säger miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand i en exklusiv intervju med PC för Alla.

Åsikten att fildelning bör tillåtas är den enskilt största it-politiska skillnaden mellan miljöpartiet och samarbetspartierna vänstern och socialdemokraterna.
– Det är något vi kommer att jobba för, det är med i vårt valmanifest, säger Maria Wetterstrand. Fildelning är ett bra sätt att sprida musik och film till många människor utan att det kostar väldigt mycket.

Men miljöpartiet anser samtidigt upphovsrättsinnehavare ska få ekonomisk ersättning även då deras material laddas ned gratis från nätet. Exakt hur det ska gå till vet inte Maria Wetterstrand.
– Man får utgå från någon sorts schablon. Man får diskutera med experter på upphovsrätt hur man kan göra för att det ska bli någorlunda rättvist.

Var pengarna till ersättningen ska komma ifrån är ännu oklart.
– Antingen via den vanliga statsbudgeten, skatterna, eller att man försöker lösa det med någon form av avgift på bredband eller på något annat sätt man tycker passar.

Hur troligt det är att partiet lyckas driva igenom fri fildelning kan inte Maria Wetterstrand svara på.
– Inget parti kan ju lämna några löften om vad som kommer att hända efter valet, eftersom det handlar om att man måste förhandla med andra partier om man ska få igenom något över huvud taget.

Nej till lagring av persondata
En annan fråga som är viktig för miljöpartiet är att det inte ska bli möjligt att långtidslagra alla människors kontakter per mejl, sms och telefon.
– Nej, det är vi väldigt negativa till, säger Maria Wetterstrand.

Även här är risken för konflikter inom det rödgröna blocket överhängande: medan socialdemokraterna vill utreda hur länge Sverige ska lagra trafikdata, så anser miljöpartiet att risken att informationen missbrukas är alltför stor, och att det skulle hota integriteten.

Miljöpartiet vill även ändra på några punkter i personuppgiftslagen (PUL) för att bättre skydda den personliga integriteten.

När det gäller utbyggnaden av bredband tycker miljöpartiet att staten bör ta ett visst ansvar.
– Om man ser att det finns stora områden där det inte blir bredband om inte staten går in, då måste man se till att lösa det.

Maria Wetterstrand vill helst dra fram bredband till alla svenska hem, även i den otillgängligaste glesbygd.
– Jag tycker att det vore bra om man gjorde det, precis som med elnätet och telefonnätet. Jag tror att det skulle vara ett misstag om man inte gjorde det.

Bort med hem-pc
Men när det gäller att underlätta för alla att få tillgång till en dator hemma vill miljöpartiet inte satsa mer pengar. Möjligheten för arbetsgivare att låna ut datorer till sina anställda utan beskattning, den så kallade hem-pc-reformen, tycker Maria Wetterstrand det är dags att avskaffa:
– Den har fyllt - till stor del - sin funktion. Och nu har priserna sjunkit ganska så mycket på bra datorer också, så vi tycker inte att den stödinsatsen behöver vara kvar.

Det här är första delen av PC för Allas granskning av riksdagspartiernas it-politik. Övriga intervjuer publiceras med några dagars mellanrum fram till valet den 17 september.