Du vet vad en qr-kod är? Den där plottriga fyrkanten med ett svart invecklat mönster.

Qr står för quick response och är en standard för tvådimensionella koder för optisk avläsning. Analogt med streckkod är rutkod en bra svensk benämning.

Rutkoder är vanliga i stora delar av världen och används för att lagra och överföra information av de mest skilda slag. Med de smarta telefonernas frammarsch har också qr-koderna ökat i antal, eftersom de är så enkla att läsa av med en telefon.

I många telefoner räcker det med att hålla upp kameran framför qr-koden för att läsa av den, men på vissa behöver du en speciell app (till exempel den förträffliga gratisappen Barcode scanner).

Men faktum är att om du kör Android så behöver du inte ens det – du har nämligen redan en kodläsare installerad om Google Assistent finns i telefonen. Och det gör det ju i de flesta.

Google Assistent

1. Assistenten

Långtryck på hemknappen (den runda) tills Google Assistent startar. Klicka på ikonen till vänster om mikrofonen.


Google Assistent

2. Lens

Detta startar Google Lens. Första gången måste du godkänna appen med OK.


Google Assistent

3. Kamera

Du måste också ge appen tillstånd att använda din kamera. Klicka på Tillåt.


Google Assistent

4. Rutkod

Nu är det bara att rikta kameran mot valfri rutkod för att omedelbart få en tolkning av vad det står i den.