Regeringen skriver i ett pressmeddelande att de nu fattat beslut om att utse en särskilda utredare, som får i uppdrag att göra en översyn av ersättningen till upphovsmän och andra rättighetsinnehavare vid privatkopering.

– Den nuvarande privatkopieringsersättningen har sedan flera år blivit omodern, till exempel gör gemene man inte längre en kopia av sin favorit-cd för att även kunna lyssna på den i bilen. Det är angeläget att en modernisering kommer till stånd, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Privatkoperingsersättningen, även kallad kassettskatten, förser lagringsmedier som usb-minnen, hårddiskar, datorer och mobiltelefoner med ett prispåslag för att ersätta kulturskapare, vars inkomster eventuellt skulle påverkas av svenskarnas privatkopiering.

Privatkoperingen har samtidigt sjunkit kraftigt de senaste åren i samband med att streamingtjänsterna tagit över, vilket gjort att lagen kritiserats allt mer för att vara förlegad. I maj 2018 gick näringsutskottet ut med en uppmaning till regeringen om att se över ersättningssystemet. 

Den nuvarande ersättningen baseras på hur mycket en enhet kan lagra. Mot slutet av 2018 bedömde Tingsrätten att Telia skulle betala upphovsrättsinnehavare 107 miljoner kronor för alla Iphone som företaget importerat och sålt mellan 2009-2016. Detta motsvarade en ersättning på tre kronor per gigabyte.

Utredaren, Monika Sörbom, hovrättslagman i Svea hovrätt, ska nu göra en fullständig översyn av privatkopieringsersättningen och lämna förslag på ändringar för att modernisera och effektivisera den. Uppdraget ska redovisas senast 21 februari 2022.

Läs också: Regeringen vill se pant på mobiler - utredningen ska vara klar om ett år