FRÅGA. Varje gång man är inne i ett Word-dokument och ska ändra en text kommer det fram ett litet fönster som lägger sig över all annan text.

Jag skulle vara evigt tacksam om jag kunde få slippa detta. Jag vet att detta är något som programmerarna på Microsoft hittat på.
Rolf

SVAR. Det finns två olika rutor i Word som det skulle kunna handla om. Den ena heter Inklistringsalternativ och dyker upp när du klistrar in någonting i ditt Word-dokument.

Word

Tanken är att du snabbt ska kunna välja olika alternativ för att klistra in (till exempel om du bara vill ha ren text).

Det finns också en funktion som heter Formateringsverktygsfältet. När du markerar en text dyker det upp en verktygslåda där du bland annat kan välja att göra texten fet eller byta typsnitt.

Många tycker att de här bägge hjälpmedlen mest är i vägen, och de går lyckligtvis att ta bort.

Word
  1. Öppna Word och välj Arkiv, Alternativ.
  2. För att ta bort Inklistringsalternativ klickar du på Avancerat i vänstermenyn. Under Klipp ut, kopiera och klistra in ska du avmarkera rutan Visa knappen inklistringsalternativ när innehållet klistras in.
  3. För att ta bort Formateringsverktygsfältet väljer du i stället Arkiv, Alternativ, Allmänt. Under Alternativ för användargränssnitt avbockar du rutan Visa formateringsverktygsfältet vid markering.