Svenska vpn-tjänsten Ovpn drogs i juni inför domstol av Rättighetsalliansen, som hoppades få reda på vem som använde den ip-adress som The Pirate Bay låg på klockan 08:51:34 den 2 juni 2020.

Rättighetsalliansens Sara Lindbäck representerade AB Svensk Filmindustri och Nordisk Film A/S i målet, och påstod att Ovpn måste ha tillgång till kunduppgifter eftersom The Pirate Bay hade använd en fast ip-adress som därmed var unik för just den kunden.

Ovpn yrkade på att företaget inte alls har tillgång till uppgifterna eftersom det inte loggar någon användning och uppgiften om vilken användare som använder en viss fast ip-adress bara lagras så länge den används. Den backup som görs av de uppgifterna raderas kort efter att en viss kund slutar använda en viss adress. Det innebär att Ovpn inte kan veta vem som använde en viss ip-adress vid ett tidigare tillfälle, bara vem som använder den just nu.

Stockholms tingsrätt gick på Ovpns linje. Rättighetsalliansen har inte framfört bevisning som kunnat styrka att Ovpn har de efterfrågade uppgifterna. Rättighetsalliansen ska betala Ovpn:s rättegångskostnader om 108 000 kronor, men kan överklaga till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Ovpn har publicerat hela domen.