Med Microsoft Family Safety kan föräldrar hålla koll på sina barns internetanvändning. Det går bland annat att styra hur länge barnen får surfa, vad de får spela och vilka de får prata med – liksom att stoppa olämpliga spel och appar.

Nu finns tjänsten även som app. Den gör det även möjligt för föräldrarna att se var barnen befinner sig – och vice versa.

Family Safety