Sveriges storstäder svämmar över av felparkerade sparkcyklar från företag som Voi, Lime och Tier.

För att göra det möjligt att rapportera dem tog ett par privatpersoner initiativet till tjänsten med det fyndiga namnet Felsparkerad.

Med appen kan du rapportera om du ser en sparkcykel som står felparkerad. Meddelandet går både till sparkcykelföretaget och kommunen, men kritiker menar att det inte ger speciellt mycket resultat.

Felsparkerad