En av de största förbättringarna i Windows 10 är de gester du kan använda på pekplattan på en bärbar dator. Pekplattegester gör det lättare att utföra uppgifter snabbt. Till exempel högerklicka, områdesval, bläddra och zooma, ändra ljud och volym och en hel del annat, allt utan att använda de traditionella musknapparna.

Om din dator har en precisionspekplatta, vilket alla hyfsat nya datorer har, kan Windows 10 låta dig anpassa och konfigurera två-, tre- och fyrfingers pekplattegester, även med standardpekplattedrivrutiner från leverantörerna.

Pekplatta
  1. Öppna Inställningar.
  2. Välj Enheter.
  3. Klicka på Inmatning, Pekplatta.
  4. Kontrollera att det står Din dator har en precisionspekplatta högst upp.
  5. Rulla ned en bit. Du kan konfigurera åtgärden som utförs om du trycker med ett finger, två fingrar, tre fingrar eller fyra fingrar på pekplattan. Du kan också konfigurera åtgärden som utförs om du sveper med olika antal fingrar på plattan.
  6. Skulle du ställa till det för dig kan du alltid återställa standardinställningarna med Återställ.