23 000 fotografier, 250 filmer och 300 ljud. Det här och mycket mer hittar du i Stockholmskällan, som är Stockholms stads ”historiska museum” på nätet.

Stockholmskällan

Mycket av materialet är intressant även för människor utanför huvudstaden, till exempel de digitala utställningarna om gamla tiders matkultur eller brott och straff i historien.

En rad av bilderna är för övrigt så gamla att de är fria att använda för andra – och det finns tydlig copyright-information.