Idag tar vi för givet att ett program kan ändra på sig beroende på om bildskärmen är i porträtt- eller landsskapsläge. Nu vill Microsoft Research utöka detta med en ny teknologi som gör att program också kan känna av lutningen på skärmen och anpassa sig efter detta. Något som först uppmärksammades av Mspoweruser.

Microsoft Research demonstrerar det hela med en Surface Studio och tanken är att olika lutningssteg är optimala för olika slags funktioner i ett program. Vissa är tänkta för en ensam användare medan andra är för samarbete. Vissa är gjorda läsning och andra för skrivande och så vidare. Exempelvis kan olika lutningar i ett kartprogram ge en visning rakt ovanifrån eller ett isometriskt perspektiv.

I en ny video demonstrerar Microsoft Research hur lutnings-tekniken är tänkt att användas i en rad olika situationer. Du finner videon nedan.

När och om tekniken kommer dyka upp i några framtida produkter återstår att se.

Läs också: Bugg låg bakom Microsofts oväntade webbappar