Strömavbrott, Windowskrasch, programkrasch eller bara en uppdateringsomstart. De flesta av oss är luttrade och vet att det kan hända. Men det är alltid extra besvärligt när du jobbat med något i Word och kanske inte sparat på ett tag. Rutinerade skribenter har en inbyggd Ctrl + S-reflex varannan minut, men det finns andra sätt.

Microsoft Word har en inbyggd funktion för att återskapa dokument som inte sparats. Som standard automatsparar Word ditt dokument var tionde minut för att göra det möjligt att återställa det. Det är ju ett ganska långt intervall om du skriver fort, men det går att ändra.

Det finns också olika sätt att återskapa ett dokument när sådana här problem inträffar. Normalt hjälper programmet till helt automatiskt, men du kan också själv göra manuella återställningsförsök. Vi visar Office 365, det kan se aningen annorlunda ut i tidigare Office-versioner.

Det är inte alltid det fungerar och du kan fortfarande förlora en del av ditt arbete, så grundregeln är att spara ofta!

Återskapning

1. Välj parintervall

För att ändra Words autosparintervall, välj Alternativ i Arkiv-menyn och klicka på Spara. Du kan ändra tiden i minuter vid Spara information för återskapning var.


Återskapning

2. Återskapa

Många gånger frågar Word vid start om du vill öppna återskapade filer. Då är det bara att klicka på det aktuella dokumentet och sedan på Spara för att behålla det.


Återskapning

3. Återställ

Om inte detta händer har du alltid möjligheten att själv kolla om det finns automatiskt sparade dokument. Välj Öppna i Arkiv-menyn och klicka på Återställ ej sparade dokument.


Återskapning

4. Välj

En lista med automatsparade dokument visas. Markera det önskade och välj Öppna. Dokumentet öppnas och du kan använda knappen Spara som för att spara det på riktigt.