Behöver du dagens datum eller tid i ditt kalkylark? Du måste inte skriva uppgifterna manuellt, utan kan använda färdiga funktioner. Dessa uppdaterar uppgifterna varje gång det sker en förändring i kalkylarket. Det fungerar i både Excel och Google Kalkylark, fast lite olika.

De flesta funktioner behöver några argument och kan vara komplicerade att använda, men just dessa två är mycket enkla.

Excel

I Excel:

1. Skriv =IDAG() i en cell för att infoga dagens datum.
2. Skriv =NU() i en cell för att infoga både datum och tid.

I Google Kalkylark:

1. Skriv =TODAY() i en cell för att infoga dagens datum.
2. Skriv =NOW() i en cell för att infoga både datum och tid.

Om du vill infoga statiska tidsuppgifter som inte förändras kan du göra det med kortkommandon i Excel, men inte i Google Kalkylark:
1. Använd tangentkombinationen Ctrl + ; (semikolon) i en cell för att infoga dagens datum.
2. Använd tangentkombinationen Ctrl + : (kolon) i en cell för att infoga aktuellt klockslag.