Din Android-enhet använder en magnetometer för att kompassfunktionen ska fungera, vilket utnyttjas exempelvis i Google Maps. Nästan alla Android-telefoner har en sådan inbyggd. För att enhetens noggrannhet ska vara god måste kompassen vara kalibrerad.

Innan du kalibrerar kompassen kan du kontrollera om enhetens riktning rapporteras korrekt i Google Maps-appen.

  1. Öppna appen Google Maps på din Android-enhet och tryck på hårkorsikonen, så att den blå punkten som visar din plats är centrerad.
  2. Enhetens riktning visas som en blå ficklampsstråle runt din cirkulära platsikon.
Kompass

Om strålen är för bred kommer Google Maps vanligtvis att be dig att kalibrera din kompass. Om det inte händer måste du kalibrera den manuellt.

  1. Klicka på din blå prick för att få mer information om din plats.
  2. Längst ner klickar du sedan på Kalibrera kompass.
  3. Detta kommer att visa kompasskalibreringsskärmen. Din nuvarande kompassnoggrannhet ska visas längst ner som antingen låg, medelhög eller hög. Är den hög behöver du inte göra mer.
  4. Annars följer du instruktionen på skärmen och rör telefonen i en ”åtta” tre gånger.
  5. Klicka på Klart.