Mobbning på nätet är ett allvarligt problem – och många drabbas av ett rasistiskt, sexistiskt och nedlåtande språk.

För att uppmärksamma det här har ett stort it-företag tagit fram The Polite Type, ett typsnitt som ska minska mobbningen. När du skriver ett kränkande ord byts det ut mot ett neutralt. Skriver du exempelvis faggot byt det ut mot gay man. Svordomar och liknande ord ersätts inte utan blir ”blurrade”. Tyvärr fungerar det som synes bara på engelska.

The Polite Type

Själva typsnittet är en så kallad truetype-fil. Du installerar den genom att ladda hem filen, högerklicka på den och välja Extrahera alla, Extrahera. Klicka sedan på typsnittsfilen du just har extraherat och välj Installera.

Om typsnittet krånglar i exempelvis Word kan du lösa det här genom att skriva en text, markera den och högerklicka. Välj Tecken och klicka på fliken Avancerat. Här ska du se till att det efter Ligaturer står Alla och att rutan Använd sammanhangsbaserade alternativ är förkryssad.

The Polite Type

The Polite Type är förstås framför allt ett sätt att uppmärksamma problemet med nätmobbning – för dig som vill hitta konkreta förslag på lösningar har organisationen Friends en fullmatad sida med nätkurser och annat digitalt material.