Säkerhetsfirman F-Secure har låtit Novus undersöka svenskarnas lösenordsdelarvanor. Närmare bestämt handlar det om hur många som har delat sina loginuppgifter till streamingtjänster för film, tv och musik, och även digitala tidningar och magasin.

Novus gjorde 1 000 webbaserade intervjuer med sin statistiskt representativa ”Sverigepanel”, varav 62 procent valde att delta.

Resultatet visar att 53 procent av alla som prenumererar på en videotjänst har delat sina lösenord, i de flesta fall med släkt och vänner. I gruppen 18–29-åringar har 81 procent delat lösenordet, medan äldre är betydligt mindre frikostiga.

För andra typer av tjänster ser resultaten ut så här:

  • Musik, exempelvis Spotify och Apple Music – 36 procent.
  • Svd, DN och andra dagstidningar – 22 procent.
  • Readly, Ztory och liknande – 12 procent.

F-Secure och Novus ställde också frågor om lösenordshantering och fann att 58 procent av svenskarna använder samma eller liknande lösenord för många onlinekonton. Nio procent av respondenterna använder samma lösenord till allt – fler än de åtta procent som använder en lösenordshanterare. Åtminstone en del av de som har delat lösenordet till streamingtjänster har därför även delat lösenordet till e-post och annat viktigt.

Vi rekommenderar sedan länge alla att använda lösenordshanterare, både för att spara loginuppgifter säkert och för att skapa starka, slumpmässiga lösenord till nya konton.