Enligt regeringen är möjligheten till bra mobiluppkoppling idag för begränsad på fjärrtåg. Till följd har ett beslut fattats om att ge Post- och Telestyrelsen i uppdrag att ta fram åtgärder som kan förbättra den mobila uppkopplingen på fjärrtåg.

Totalt avsätts 50 miljoner kronor i statsbudgeten under de kommande två åren för ändamålet. Nästa steg är att Post- och Telestyrelsen med stöd av Trafikverket ska redovisa vilka åtgärder som kan göras.

– Snabb och stabil uppkoppling är en förutsättning för att fler ska välja att resa klimatsmart med tåg, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, i ett pressmeddelande.

Post- och Telestyrelsen ska prioritera arbete som ger effekt på högtrafikerade stråk med stor passagerartrafik i alla landsdelar.

Post- och Telestyrelsen ska redovisa uppdraget för Regeringskansliet senast 19 februari 2021.

Läs också: Vanliga frågor om 5g - och mobilerna som stöder nya tekniken