Det såg länge mörkt ut för Chromes fortsatta liv på Windows 7. Google skulle sluta ge uppdateringar till Chrome på Windows 7 från den 15 jul 2021, men nu förlängs datumet med sex månader.

Istället förlängs stödet för Windows 7 till åtminstone 15 januari 2022. Google säger att många företag och deras IT-avdelningar har stött på många utmaningar under detta pandemins år, inte minst med att lösa hemmajobbande för många anställda. Ett förlängt Chrome-stöd kan säkert lätta den omdelebara arbetsbördan till viss del.