Post- och telestyrelsen rapporterar om en kraftigt ökad användning av mobildataanvändning under 2020.

Myndigheten skriver i ett pressmeddelande att datatrafiken ökade med 31 procent under första halvåret i år. Det var en snabbare ökning än under föregående period då dataanvändningen steg 23 procent. Antalet samtal ökade också med 11 procent, vilket var den första stora ökningen på många år.

Att fler mobilsamtal förs när folk inte kan träffas fysiskt är knappast förvånande, men att mer data används kan verka mer besynnerligt då många tillbringar betydligt mer tid i hemmen där de kan förmodas ha bredband och inte använder mobilnätet för data.

Post- och telestyrelsen har mycket riktigt också en annan alternativ förklaring: Fler svenskar har bytt ut adsl via telefonledningar till mobilt bredband.

Bredband via fiber har samtidigt fortsatt byggas ut och ökade under första halvåret med nio procent. Nu har nära 75 procent av svenskarna fiber, och fler än hälften av anslutningar har minst 100 Mbps uppladdningshastighet.