Ibland behöver du säkert en kolumn eller rad i Excel med löpnummer, datum eller någonting annat i en serie.

Med fyllningshandtaget i Excel kan du automatiskt fylla i en lista med data (siffror eller text) i en rad eller kolumn genom att helt enkelt dra i handtaget. Detta kan spara mycket tid när du anger sekventiella data i stora kalkylblad och på så sätt göra dig mer produktiv.

I stället för att manuellt ange siffror, tider eller till och med veckodagar om och om igen, kan du använda autofyllningsfunktionerna (för att fylla celler om dina data följer ett mönster eller är baserade på data i andra celler). Vi visar hur du fyller i olika typer av dataserier med hjälp av fyllningshandtaget.

Det finns autofyllningsfunktioner i menyraden också och de går att använda i stället för den som så önskar, men handtaget är enkelt och praktiskt för mindre uppgifter.

Observera att det som visas i rött på bilderna inte syns i verkligheten. Det finns där för att visa hur resultatet kommer att bli.

Microsoft Excel

1. Löpnummer

Skriv 1 och 2 i två intilliggande celler. Markera båda cellerna. Ta tag i fyllningshandtaget nere till höger i markeringen och dra så långt du vill. Cellerna fylls med 3, 4, 5 och så vidare. Skriver du 2 och 4 får du nummerserien 2, 4, 6Microsoft Excel

2. Veckodagar

Vill du ha tomma rader är det inga problem, det är bara att ha en tom cell mellan det du fyllt i i din markering. Du kan också prova med veckodagar. Skriv måndag och tisdag i två celler, markera och dra.Microsoft Excel

3. Datum

Det fungerar likadant med till exempel datum. Skriv in två datum, markera och dra för att skapa en hel serie. Du kan experimentera vidare själv, metoden kan användas för många typer av data.Microsoft Excel

4. Trend

Vill du göra det lite svårare kan du i stället dra med musens högerknapp. Du får då en meny att välja i. Om du exempelvis skriver 1, 2 och 4 och sedan väljer Tillväxttrend kommer Excel att beräkna den matematiska fortsättningen på serien.