Vill du veta mer om den plats du besöker – eller där du bor? Appen Storyspot spelar upp korta ljudberättelser om platsens kultur, historia, arkitektur eller något helt annat. Varje ”story” är 3–5 minuter lång och finns utplacerad som en kartnål på den plats där den utspelar sig.

Storyspot

Det finns i skrivande stund drygt 1 500 ljud.