Inter-planetary File System, eller ipfs, är ett p2p-baserat system för att skydda öppen information från censur. Innehåll kan spridas till olika fysiska platser men kan alltid hittas med samma unika adresser.

Varje fil eller resurs får en unik adress utifrån en kryptografisk hashfunktion, och olika kopior av samma resurs kan hittas på olika vägar över internet. Det innebär att vanligt förekommande censur, via dns och statisk blockering av ip-adresser, blir mycket svårare.

Ett exempel på användning är att organisationen bakom ipfs har speglat hela turkiska Wikipedia med systemet, eftersom det digitala uppslagsverket var blockerat från 2017 fram till början av 2020.

Tidigare har du varit tvungen att installera ett webbläsartillägg eller ett särskilt program för att komma åt innehåll via ipfs, men Brave är nu först ut bland vanliga webbläsare att bygga in stöd för tekniken. Brave 1.19 kan använda ipfs://-länkar direkt utan några tillägg.

Brave är en liten spelare jämfört med giganterna Google, Apple och Microsoft men har i dag över 20 miljoner användare.