Palmeutredningen består av runt 500 000 sidor text, och även om det handlar om offentlig handling ligger den inte på internet. I stället måste den som är intresserad själv begära ut dokument, något som skulle kosta uppåt en miljon kronor.

Palmemordet

För att öka tillgängligheten skapade en grupp privatpersoner webbplatsen Palmemordsarkivet. Tanken är att intresserade inte ska behöva betala för samma dokument. När någon har begärt ut ett dokument skannas det in, omvandlas till en pdf-fil och laddas upp på en öppen molntjänst.