Kerning är en typografisk term (uttalas på svenska som körning, men med hårt k) för den minskning, eller ibland ökning, som görs mellan bokstavspar för att behålla en god ordbild och därmed underlätta läsningen. I ett väl kernat teckensnitt upplevs bokstavsmellanrummen mellan varje tecken som lika.

Varje teckensnitt i Windows har sin egen standardkerning. Vissa teckensnitt fungerar bättre än andra när det gäller utrymmet mellan vissa bokstäver. Ta till exempel ordet VAS. Beroende på vilket teckensnitt du använder kan V och A passa bra ihop eller det kan bli ett väldigt mellanrum mellan de två bokstäverna.

Detta kan vara visuellt mindre tilltalande och störa läsupplevelsen. Särskilt gäller detta stora tecken, som i rubriker. Att justera utrymmet mellan de två bokstäverna kan lösa problemet.

Om du använder Microsoft Word finns det möjlighet att göra detta både manuellt och med automatik.


Kerning

1. Manuellt

För att ändra kerning manuellt, markera de två bokstäver du vill justera avståndet mellan. Klicka sedan på den lilla pilen längst ned till höger i menyfältet Tecken.


Kerning

2. Ändra

Byt till fliken Avancerat. Du kan sedan välja Kondenserat eller Expanderat vid Avstånd och justera avståndet i punkter vid med.


Kerning

3. Automatiskt

Du kan också göra denna inställning automatisk från och med en viss teckenstorlek och uppåt. Öppna samma inställning som ovan och välj önskad justering.


Kerning

4. Kerning

Bock sedan för Kerning för teckensnitt och justera antalet punkter till den storlek där du vill genomföra ändringen automatiskt. Detta påverkar inte det du redan skrivit.