Microsoft tycks jobba på nya batteriinställningar till Windows 10 som ska ge användare en mer detaljerad bild av hur energiförbrukningen ser ut för deras laptop, rapporterar Windows Central.

Tanken är att funktionen ska förlänga batteriets livstid genom att ge användare möjligheten att analysera sin strömförbrukning genom grafer. Dessa ska göra det lättare att identifiera appar som äter på batteriet i bakgrunden under vissa tillfällen, samt göra det lätt att stänga av dessa.

Redan nu är det möjligt att granska enskilda appars energiförbrukning i Windows 10, men skillnaden här är att operativsystemet i framtiden även ska kunna märka ut appars energianvändning baserat på olika tidsperioder.

Läs också: Gamla Edge börjar tas bort från Windows-datorer i april