Microsoft Garage, Windowsutvecklarens särskilda avdelning för mer nyskapande projekt, har lanserat en ny Windowsapp kallad Journal.

Journal är ett anteckningsprogram med fokus på handskrift. Hela programmet har tagits fram för att maximera nyttan för de som har en hybridlaptop eller renodlad Windows-surfplatta och använder penna.

Det innebär att du till exempel kan sudda genom att vända på pennor som har ”suddgummi” längst upp, och att Journal använder avancerad ocr för att läsa av vad du skriver och förvandla det till sökbar text bakom kulisserna, utan att förändra utseendet.

Geststyrning ingår också. Du kan till exempel dra en ögla runt ett stycke text för att markera den, eller rita en plupp framför varje rad i en lista så förstår programmet att det är en punktlista.

Än så länge finns Journal bara på amerikansk engelska, så användbarheten om du skriver på andra språk lär vara lägre.