Om du håller föredrag är det väl möjligt att du förbereder en Powerpoint för presentationen. Beroende på din publik kanske du vill dölja eller ta bort vissa bilder för att göra presentationen mer relevant för just den gruppen.

1. Om du vill dölja bilder under en presentation öppnar du Powerpoint och väljer bilden som du vill dölja genom att klicka på den. En ruta visas runt bilden när den är vald.
2. Högerklicka sedan på bilden. Välj Dölj bild i snabbmenyn.
3. Bilden kommer nu att döljas under presentationen. Du kan se att en bild är dold om miniatyren har en ljusare färg än de andra bilderna.
4. För att återställa, högerklicka på bilden och välj Dölj bild igen.

Powerpoint

Om du har dolt en bild men har bestämt att du faktiskt vill visa den under presentationen kan du göra det utan att lämna presentationsvyn.
1. Under presentationen, högerklicka var som helst på den aktuella bilden.
2. Välj Visa alla bilder i snabbmenyn som visas.
3. Efter detta visas alla bilder, inklusive dolda bilder, i rad. Dolda bilder är nedtonade och objektets nummer är överkorsat.
3. Klicka på miniatyren av den dolda bilden för att visa den för din publik.
Om du ofta använder samma Microsoft Powerpoint-presentation kommer innehållet sannolikt att förändras över tiden. Om innehållet i en bild inte längre är relevant kan du helt enkelt ta bort bilden i stället för att dölja den.