Den senaste förhandsversionen av Windows 10 innehåller en ny uppsättning omdesignade ikoner för operativsystemet. Något som först uppmärksammades av The Verge. De nya ikonerna visar den uppdaterade designen för poplära mappar i Utforskaren, så som Dokument, Bilder och Hämtade Filer.

Mapparna har nu positionerats lodrätt snarare än vertikalt och fått mer varierad design för att göra dem lättare att särskilja från varandra.

Även andra ikoner, så som Papperskorgen, har fått en lätt uppdatering i ett de vridits mot användaren, snarare än att vara på sidan.

Microsoft jobbar just nu på en ny version av Windows 10, som fått arbetsnamnet Sun Valley, som ska bjuda på stora visuella förändringar till operativsystemet. Förväntingen är att Microsoft ska visa upp "Sun Valley" på ett framtida event de kommande månaderna 

Microsoft file explorer ny alt
Foto: Microsoft

Läs också: Sök i Windows 10 kan få integration med Microsoft Edge