Regeringen har som mål att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband senast 2025. 98 procent av alla hushåll och företag ska då ha tillgång till eller möjlighet att ansluta till bredband med minst 1 Gbps hastighet.

Post- och telestyrelsen har nu publicerat en ny rapport över utvecklingen, som visar att målet är på god väg att uppfyllas. I dag har nämligen 95 procent av hushåll och företag möjlighet att skaffa gigabitbredband.

Myndigheten ser fortfarande en klyfta mellan stad och landsbygd, men den håller på att minska. 68 procent av hushållen i glesbygd har nu snabbt bredband inom räckhåll eller redan anslutet.