– Det vi kommer att prioritera är 24-timmarsmyndigheten, och det kommer vi att göra från dag ett när vi har tagit makten, säger Tobias Billström som är moderaternas it-talesman.

Den så kallade 24-timmarsmyndigheten är ett något diffust begrepp.
– Det handlar om tillgänglighet 24 timmar om dygnet, men framför allt handlar det om att färre människor ska göra saker och ting bättre, säger Tobias Billström.

En 24-timmarsmyndighet ska vara tillgänglig genom olika kanaler. Information, blanketter med mera ska kunna hittas på internet dygnet runt.

Målet är även att medborgaren ska få den hjälp han eller hon behöver från en enda kanal, enligt principen ”ett ärende - en kontakt”. Därför måste myndigheter och förvaltningar samverka. En annan viktig förutsättning är en fungerande standardiserad e-legitimation.

Tobias Billström exemplifierar hur han ser på begreppet 24-timmarsmyndigheten så här:
– I dag bollar arbetsförmedlingarna och försäkringskassan väldigt ofta människor emellan sig, och hänvisar till flera olika typer av blanketter. Vi behöver bringa ordning i det här kaoset.

Arbetet mot 24-timmarsmyndigheten initierades av Göran Persson, men Tobias Billström är kritisk till hur utvecklingen har framskridit sedan dess.

– Nu har man hållit på med det här sedan 1998, under två mandatperioder, och vi har inte kommit längre än till där Storbritannien var 1997. Det tycker jag är ganska skrämmande.

Ändrad upphovsrättslag
Även fildelningsproblematiken är en prioriterad fråga för moderaterna.
– Det är inte rimligt att kriminalisera stora delar av den svenska befolkningen. Lagstiftningen i dag är inte utformad på ett bra sätt, säger Tobias Billström.

– Vi har slagit fast att det handlar om att hitta ett mellanläge. Det vill säga att man å ena sidan måste satsa på att ha en friare syn på fildelning än vad man har i dag, och å andra sidan måste man kunna garantera att den som faktiskt skapar ett verk får ersättning för detta.

Tobias Billström vet dock inte hur detta dilemma ska lösas.
– Det är svårt att sia om det. Det här handlar inte bara om hur man utformar lagstiftningen, utan det handlar faktiskt även om hur de tekniska landvinningarna påverkar politiken.

Lösningen står inte heller att finna inom Sveriges gränser - moderaterna anser att ett internationellt samarbete är nödvändigt.
– Ska man hantera den här typen av frågor måste man ha ett globalt perspektiv, för fildelningen är en global fråga.

Bort med hem-pc-subventionerna
När det gäller hem-pc-systemet är svaret mer självklart, enligt moderaterna:
– Där har vi konstaterat, inom den borgerliga alliansen, att hempc-avdraget ska avskaffas.

En viktig anledningen är den stora kostnaden.
– Kommuner, landsting och stat har på sju år förlorat intäkter på mellan åtta och tolv miljarder på grund av det här systemet, säger Tobias Billström.

Men det allvarligaste är att det här systemet har vidgat klyftan mellan dem som har dator via sin arbetsgivare och då har rätt till det här avdraget, och dem som inte har rätt till nuvarande förmån, säger Tobias Billström.

– Vi kan inte acceptera ett system som får sneda följder, helt enkelt.

Det här är andra delen av PC för Allas granskning av riksdagspartiernas it-politik. Övriga intervjuer publiceras med några dagars mellanrum fram till valet den 17 september.

Vill du veta mer om var partierna står? Köp PC för Allas kartläggning av vad partierna tycker i de tio största it-politiska frågorna.