Använder du Powerpoint? Här kommer ett lite avancerat tips för dig! I många sammanhang, till exempel i Windows, förekommer förloppsindikatorer, en vågrät stapel som visar hur lång tid som är kvar av ett förlopp.

Kanske tycker du att det skulle vara proffsigt att ha en sådan indikator som visar hur långt du har kommit i din presentation. I Powerpoint kan du skapa en grafik som visuellt representerar procentandelen av bildspelet som har slutförts.

Du kan förstås skapa en sådan indikator manuellt genom att infoga en linje längst ner på varje bild. Problemet med detta tillvägagångssätt är att du måste mäta längden på varje linje baserat på antalet bilder i presentationen. Dessutom, om du lägger till eller tar bort en bild måste du göra om förloppsindikatorn manuellt på varje bild i bildspelet.

För att hålla allt konsekvent och bespara dig allvarlig huvudvärk kan du använda ett makro för att skapa en förloppsindikator. Det tillhör den svårare skolan, men är egentligen inte så märkvärdigt när du får koden färdig.

Powerpoint

1. Makro

Öppna din presentation och byt till fliken Visa. Klicka på Makron uppe till höger. Fönstret Makro öppnas. Ge ditt nya makro ett namn och klicka på Skapa.


Powerpoint

2. Kod

Skriv in visual basic-koden du ser i bilden ovan i det redigeringsfönster som öppnas. Stäng hela fönstret Microsoft Visual Basic för Applications.


Powerpoint

3. Kör

Klicka på Makron igen. Markera ditt nyskapade makro och klicka på Kör. Din presentation har nu en automatisk förloppsindikator. Om du vill ändra färg, experimentera med siffrorna efter RGB. (Sök på rgb om du behöver hjälp.)


Powerpoint

4. Ändra

Om du tar bort en bild ur presentationen justerar sig förloppsindikatorn automatiskt. Om du lägger till en bild måste du köra makrot igen.