Google har nu släppt den största uppdateringen på år och dar till Google Earth. Den nya uppdateringen lägger till en time lapse-funktion som gör det möjligt att se tidens gång på jorden från 1984 fram till 2020.

Detta gör det bland annat möjligt att se erosion, hur floder och kuster flyttar på sig. Hur människan påverkat och format jorden geografiskt genom växande städer, öknar som befolkas och skogsområden som försvinner. Samt hur stigande temperaturer påverkat områden som Grönland.

Time lapse-funktionen har gjorts möjlig genom 24 miljoner satellitfoton tagna de senaste 37 åren. Den kommer att uppdateras årligen.

Du kan själv testa den nya Time lapse-funktionen här