Google har nu presenterat nya regler och riktlinjer för hur appar får presenteras i Play Store. Målet är att de nya reglerna ska göra presentationen av appar tydligare, mer konkret och korrekt.

Detta genom att bannlysa en rad populära metoder där utvecklare använder sig av metadata för att framställa sin app som mer attraktiv.

Appars namn kommer inte längre att få skrivas ut med enbart stora bokstäver (såvida det inte är namnet på ett faktiskt företag) eller använda sig av emojis. De begränsas också till 30 tecken och får inte innehålla uppmaningar om installationer eller marknadsföra påstådda rea-erbjudanden. Samma regler gäller även för appens ikon.

De bilder och videos som används för att visa upp appen på Play Store måste nu också stämma överens med den faktiska appen. Materialet ska visa tillräckligt med information för att användaren ska kunna avgöra om den vill installera appen och får inte fokusera på modeord som "gratis" och "bäst" istället för betydelsefull information. Bilderna ska också vara anpassad för Play Store:s region och vara lätta att avläsa.

De nya riktlinjerna för Play Store kommer börja gälla under andra halvan av 2021.

Läs också: Flask Clubhouse-app för Android stjäl inloggningsuppgifter