En allvarlig säkerhetsbrist har upptäckts i Adobes Acrobat Reader och övriga pdf-program. Efter rapporter om att den har använts i ”begränsade attacker mot Adobe Reader-användare på Windows” har Adobe släppt en brådskande uppdatering som fixar felet, skriver Zdnet.

Uppdateringen gäller Acrobat DC, Acrobad Reader DC, Acrobat 2020, Acrobat Reader 2020, Acrobat 2017 och Acrobat Reader 2017 för både Windows och Mac.

Säkerhetsbristen har fått beteckningen cve-2021-28550 och gör det möjligt att köra godtycklig kod via en specialformaterad pdf-fil. Sean Nikkel på säkerhetsfirman Digital Shadows säger till Zdnet att det har skett en kraftig ökning av antalet attacker med skadliga filer under pandemin, förmodligen på grund av att fler jobbar hemifrån.