Du kan scenariot vid det här laget. Du är ute efter ett särskilt foder till din hund och surfar runt efter det på nätet. Snart dyker annonser om just den hundmaten upp på annonsytor över hela internet, vare sig det gäller ditt Facebook-flöde eller kvällstidningen där du läser dina nyheter.


Uppdatering 2022-01-25: Google har övergett arbetet med Floc. Här är företagets nya satsning!


Anledningen till att detta sker är för att olika annonsnätverk installerat kakor (cookies) på hemsidorna du besöker för att kunna följa din aktivitet på nätet och således få full vetskap om dina intressen, köpvanor med mera. Förfarandet med kakor från tredje part är lika utbrett som kritiserat, och går inte särskilt väl ihop med de idéer om stärkt integritet och sekretess som präglar dagens internet. 

Floc ska ersätta tredjepartskakan

En av nätets giganter, Google, vill fasa ut dessa tredjepartskakor från Chrome, världens överlägset mest populära webbläsare. Ingen annan aktör är ens nära att rucka på Chromes dominans. Därför är det en stor sak för både Google, alla annonsörer på nätet och Chrome-användarna att tredjepartskakorna är på väg bort.

Varför vill Google ta bort tredjepartskakorna som genererar så mycket intäkter? Enligt jätten själv har det med integritet att göra, att användaren ska känna sig mindre förföljd på nätet helt enkelt. Det ligger i varje snokande teknikföretags natur att hålla sig väl med såväl användare som olika regionala myndigheter och intressegrupper. Tredjepartskakan har länge pekats ut som föråldrad och döende, så det är heller inte så konstigt att alternativ eftersöks.

Alternativet Google nu jobbar på har fått namnet Floc, federated learning of cohorts. Ordet "kohorter" är centralt här, eftersom det innebär ungefär "truppavdelning". En kohort är helt enkelt en avgränsad grupp med individer, och Floc syftar till att placera varje Chrome-användare i sådana grupper. Själva processen är tänkt att ske direkt i webbläsaren, utan inblandning av andra aktörer. Just nu genomförs tester inom ramen för Googles Privacy Sandbox-initiativ, där Floc bara är en av beståndsdelarna.

Vilken grupp du hamnar i beror på vilka webbsidor du besöker, så spårningen kommer onekligen att fortsätta. Men med Floc placeras du ihop med "likartade" Chrome-användare i syfte att stärka din individuella integritet. Du specifikt kommer inte längre att kunna pekas ut, men företag kommer att kunna fortsätta rikta personanpassad reklam mot dig på nätet. Alla vinner – eller?

Kritiseras av tung organisation

Det har varit relativt tyst om Googles Floc-planer i Sverige. Men i USA kritiseras planerna av den tunga organisationen Electronic Frontier Foundation, EFF. Bland annat för att Floc utgår ifrån premissen att vi måste välja mellan antingen den nya eller den gamla spårningen. Organisationen invänder mot att en framtid utan riktad annonsering inte ens lanseras som ett alternativ.

EFF refererar till tredjepartskakor som "internets största misstag" och tycker att användarna borde ges största möjliga frihet att själva avgöra hur spårningen ska gå till. Organisationen ser också nya sorters integritetsproblem med Floc, där det största är något som kallas "fingerprinting". Med det menas att alla spår du lämnar på nätet kan kombineras för att skapa en unik profil för just din webbläsare.

Även om din unika profil hamnar i en kohort med ett par tusen likartade användare blir du lättare att identifiera än om du inte hade segmenterats över huvud taget. EFF kritiserar också Floc för att informationen fortfarande kan kombineras med olika inloggningstjänster, som Logga in med Google, för att lättare identifiera en specifik användare i en kohort.

EU har också börjat intressera sig för Floc, skriver Wired. Framför allt ifrågasätts hur initiativet rimmar med den stenhårda GDPR-lagstiftningen som lägger mycket vikt vid samtycke. Kommer Floc att vara påslaget i Chrome från första början eller måste användaren själv ta ett aktivt beslut att låta sig spåras med den nya tekniken? Hur transparent kommer informationen från Google att vara och hur lätt eller svårt blir det att dra slutsatser om användares surfvanor med den nya implementationen?

Flera medlemsländer som Belgien, Frankrike och Tyskland har nu Floc-tekniken under lupp och enligt Wired är Google högst medvetna om att EU mycket väl kan bli den svåraste spelaren att övertyga om Flocs förträfflighet.

Exakt hur det går med Googles djärva ersättare till tredjepartskakan lär klarna framöver. Experiment med en liten andel av Chromes-användare pågår de facto redan, och du kan själv ta reda på om din webbläsare är placerad i en kohort genom att använda EFF:s tjänst Am I Floced?