Facebook har nu släppt flera nya verktyg som ska motverka spridandet av falsk information på det sociala nätverket.

Facebook kommer nu att börja varna användare när de vill följa sidor på sajten som upprepade gånger har delat innehåll som Facebooks fristående faktagranskare har klassat som falskt. Detta så användare har mer information att överväga innan de fattar ett beslut. Det kommer fortfarande gå att ignorera varningen och följa sidan ändå. I vilket fall kommer Facebook oavsett nedprioritera innehåll från sidor som flaggats av faktagranskare.

Facebook kommer också att börja nedprioritera inlägg från Facebook-användare om de upprepade gånger delat innehåll som klassats som falskt av Facebooks fristående faktagranskare.

Användare kommer också få notifikationer om de delat innehåll som senare flaggats som falskt och som klargör vad som är falskt i det som delats. De kommer också informeras om att deras inlägg kommer få mindre spridning om de sprider falsk information på sajten.

Läs också: Facebook försäkrar - Jobbar hårt för att motverka dataskrapning