Tech-jättarna berättar nu att man arbetar tillsammans för att skapa en gemensam plattform för webbläsartillägg. Arbetet ska genomföras i nyskapade Webextensions Community Group, skriver The World Wide Web Consortium på sin hemsida.

Samarbetet ska mynna ut i enklare regler för utvecklare i att skapa tillägg för alla webbläsare, detta genom en konsekvent, gemensam arkitektur, api:n, samt tillstånd.

Just nu arbetar gruppen på ett första utkast av en föreslagen specifikation för tilläggen.

Webextensions Community Group har initierats av Apple, Google, Microsoft samt Mozilla, men man välkomnar även andra utvecklare av webbläsare och tillägg, samt andra intresserade parter att gå med i gruppen.