Ibland är vi datoranvändare onödigt konservativa. Vi slår bakut inför alla nyheter, men tvingas efter en tids användning erkänna att de faktiskt var ganska smarta. Ibland gör däremot de nya funktioner som tillverkarna tvingar på oss livet krångligare i realiteten.

Om den allt tätare kopplingen mellan Office-paketet och Onedrive är ett exempel på det tidigare eller senare är förstås upp till var och en att bestämma, men lyckligtvis går den att kontrollera.

Moln eller hårddisk

Onedrive är som bekant Microsofts molntjänst. Här kan vi lagra bilder och andra dokument för att komma åt dem överallt och dela dem med andra. Onedrive innehåller även en nedbantad version av Office-paketet. Det betyder att vi exempelvis kan skriva texter i Word direkt i webbläsaren eller via mobilen – utan kostnad.

Tanken är att vi sömlöst ska kunna växla mellan dessa versioner och det fullständiga Office-paket som vi kör på jobbet eller hemmakontoret. För att göra det här lättare har Microsoft förändrat Words gränssnitt så att det blir lättare att använda molnet och Microsoft rekommenderar att man sparar filerna på Onedrive.

För dig som föredrar att spara på din egen hårddisk är det här fortfarande möjligt, men det krävs några ändrade inställningar för att det ska fungera smidigt.

Det viktigaste handlar om att se till att funktionen för att spara automatiskt är påslagen. Om du lagrar dina filer i Onedrive kan du använda funktionen Spara automatiskt högst upp till vänster i programmet. Texten sparas då utan att du behöver tänka på det. Ligger filen däremot på din egen hårddisk är funktionen inaktiverad – men Word kan i stället med jämna mellanrum spara filerna på hårddisken.


Word

1. Byt tillfälligt

Tycker du att Words nya Spara som-ruta är ohanterlig finns det ett enkelt sätt att återgå till den traditionella rutan. Tryck bara på Bläddra nere till vänster så dyker den välkända Spara som-rutan upp. När du har sparat försvinner båda rutorna.


Word

2. Öppna Alternativ...

För att byta ruta permanent klickar du på Arkiv och väljer Alternativ som du hittar långt ned i vänstermenyn. Om du inte ser det här menyvalet kan du behöva trycka på Fler, som ser till att alla alternativ i menyn visas.


Word

3. ... och ta bort Backstage

Nu visas en lista med saker du kan ändra i Word och det du ska klicka på är Spara. Här klickar du på rutan Visa inte dialogrutan Backstage när du öppnar och sparar filer med kortkommandon. Rutan ska alltså bli förbockad.


Word

4. Spara som vanligt

Efter att ha ändrat denna inställning får du nu två alternativ: För att spara på traditionellt sätt använder du kortkommandot Ctrl+S – som öppnar vanliga Spara som-rutan. Vill du använda det moderna alternativet trycker du på Arkiv, Spara som.


Word

5. Skippa Onedrive...

Om du inte vill spara dina filer på molntjänsten Onedrive kan du ändra denna inställning på samma ställe. Bocka för Spara till datorn som standard och ta bort bocken vid Visa ytterligare platser för att spara, även om inloggning kan krävas.


Word

6. ... och spara i rätt mapp

För att slippa bläddra dig igenom en massa mappar när du sparar kan du ange en standardmapp för att spara och öppna. Det här gör du genom att klicka på Bläddra till höger om Lokal filsökväg som standard. Välj sedan den mapp du vill använda.


Word

TIPS: Rädda filerna – spara automatiskt

Att se en lång text försvinna om datorn kraschar är något många fruktar. Word har dock flera verktyg för att spara automatiskt – även om du inte använder molntjänsten Onedrive. Som regel behöver du inte ändra standardinställningarna, men du kan justera dem utifrån dina önskemål via Arkiv, Alternativ, Spara.

  • Spara information för återskapning var... Ange om du vill spara automatiskt – och hur ofta det ska ske.
  • Behåll den senaste automatiskt återställda versionen om jag stänger utan att spara. En räddare i nöden om du är förvirrad och stänger Word utan att spara.
  • Plats för filer för återskapning. Ange var du vill att säkerhetskopiorna ska sparas.