Det är inte ovanligt att tillverkarna, inklusive Google, uppdaterar användargränssnittet för sina Android-appar. I april började Google rulla ut en uppdatering till ett av sina kärnprogram – Play Butik. Ändringen placerar många av menyalternativen som du kanske vill komma åt på en mycket mindre uppenbar plats.

I likhet med en del andra Google-appar flyttades huvudmenyn från "hamburgar"-knappen med tre rader i det övre vänstra hörnet till användarens profilikon i sökfältet.

Även om detta är en liten visuell förändring – helt enkelt att ta bort en ikon – gör det en ganska stor skillnad i hur navigering i appen fungerar. Du måste nu träna dig själv att gå någon annanstans för att söka efter appuppdateringar, se ditt bibliotek och komma åt inställningsmenyn.

Google Play Butik

När det nya användargränssnittet rullats ut till din enhet kommer du att märka att den gamla hamburgarmenyikonen (tre horisontella linjer) är blek. Om du trycker på den visas meddelandet på bilden och instruerar dig att trycka på din profilikon. Den gamla menyn försvinner efter detta.

Från och med nu måste du trycka på din profilikon till höger om sökfältet för att komma till menyn i Play Butik-appen på. Detta öppnar en meny med alla alternativ du är van vid att se. Detta är en till synes liten förändring, men en som det säkert kommer att ta lite att träna om muskelminnet att vänja sig vid.