Du kan lägga till ett fint dekorativt element i ditt dokument med hjälp av en anfang. En anfang är inom typografin den första bokstaven i ett ord i ett kapitel, stycke eller textblock. Det är stora bokstäver som är större än resten av texten. Ofta är de omarbetade och utsmyckade, och de kan sträcka sig över två eller flera rader.

Bruket uppkom enligt Wikipedia på 600-talet. Under medeltiden kunde handskrifternas anfanger uppta en hel boksida. Johannes Gutenberg tog med sig denna grafiska utformning till boktryckarkonsten, och det är oftast i böcker anfanger kan hittas, men de har också sin plats i vissa typer av dokument. Du kanske skriver en uppsats eller något annat kreativt arbete där en sådan liten uppiffning ger precis rätt stilintryck.

I Microsoft Word finns ett inbyggt stöd för anfanger och det är enkelt att använda – markera bara det första tecknet i ett stycke och välj Anfang från Infoga-menyn.

Google Dokument erbjuder däremot inte någon sådan funktion. Du kan dock fortfarande skapa eleganta anfanger hyfsat snabbt och enkelt även i Google Dokument.

Gå först till webbplatsen Google Dokument och logga in, öppna sedan ditt dokument eller skapa ett nytt.

Google Dokument

1. Infoga

Placera markören i början av ditt stycke och radera första bokstaven. Välj Teckning från Infoga-menyn och klicka sedan på Ny.


Google Dokument

2. Skriv en bokstav

Klicka på Åtgärder och välj Word Art. Skriv in önskad bokstav i fältet i fönstret som dyker upp. Tryck Enter.


Google Dokument

3. Anpassa

När din bokstav visas i fönstret kan du anpassa den som du vill med verktygsfältet högst upp. Använd listrutan för teckensnitt för att välja en stil, göra bokstaven fet eller kursiv och välja en kant och fyllningsfärg.


Google Dokument

4. Justera

Klicka på Spara och stäng. Klicka på din bokstav och välj Radbryt text. Om du sedan vill justera storleken på din anfang eller ändra något går det bra. Du kan experimentera tills du är nöjd med utseendet.