Bilverkstans reklamblad och miljöorganisationens nyhetsbrev. Snabbrestaurangens meny och gymmets höstschema. Nykterhetsklubbens stadgar och inbjudningskorten till en vinprovning. Det finns gott om exempel på pappersdokument i vår vardag.

Ja, även om allt mer information sprids digitalt betyder det inte att behovet av formgivning har försvunnit. Många dokument som tidigare skrevs ut på papper kan numera distribueras digitalt – med samma utseende.

Smidiga program

God formgivning är ett hantverk, och precis som i andra sammanhang finns det lägen där det är klokt att anlita ett proffs. Professionella formgivare har en gedigen utbildning och de kan förstås leverera en helt annan kvalitet än vi glada amatörer. Ska företaget eller föreningen göra en påkostad informationskampanj kan det kanske vara värt att låta ett proffs ta hand om formgivningen.

Men i många andra sammanhang går det givetvis att göra jobbet själv – till en helt annan kostnad. Det finns nämligen gott om digitala verktyg som kan hjälpa till, till exempel layoutprogrammet Microsoft Publisher.

Okänd storhet

Publisher är ett av de mer okända verktygen i Microsofts Office-paket. Programmet kan mer än de enkla layoutverktyg som ingår i exempelvis Word, men det är inte lika komplicerat som Indesign och andra proffsprogram.

Publisher är inget gratisprogram, men många har ändå fri tillgång till det. Programmet ingår nämligen i Microsoft 365, alltså den prenumerationstjänst där den fullständiga versionen av Microsoft Office ingår.

Du kan också köpa Microsoft Publisher separat för cirka 1 300 kronor.

Att använda Publisher kan kännas lite krångligare än att exempelvis skriva text i Word, men man vänjer sig snabbt.

Så här kommer du igång – steg för steg


1. Öppna

Leta upp Publisher via den alfabetiska listan i Windows startmeny. Observera att programmet bara ingår i betalabonnemangen på Microsofts Office-paket. Om du äger en licens men inte hittar programmet här kan du öppna Microsoft Store och söka efter Microsoft Publisher. Du som har en licens kan här välja Installera.


Microsoft Publisher

2. Startsida

Du kommer nu till programmets startsida. Här kan du öppna gamla dokument som du har skapat; du gör det antingen i listan Senaste eller via Öppna-knappen.

Du kan förstås också skapa ett nytt tomt dokument. Stående och liggande A4 visas direkt på startsidan och du kan också välja Fler storlekar på tomma sidor. Här finns ett antal andra standardformat, men det går också att skapa ett helt eget.


Microsoft Publisher

3. Använd mallar

Om du inte vill uppfinna hjulet kan du använda en färdig mall. För dig som inte är van vid formgivning kan det här vara ett bra sätt, eftersom mallarna är utarbetade av formgivningsproffs. Ett par grundmallar visas redan på förstasidan, men du kan även välja Fler mallar. Välj bland alla du ser – eller gör en sökning i Sök efter onlinemallar.


Microsoft Publisher

4. Kolla gränssnittet

I vårt exempel skapar vi ett tomt dokument genom att trycka på Tomt A4 (stående). Nu öppnas ett gränssnitt som du känner igen från Word och andra Office-program.

Överst finns några flikar och under dem hittar du de verktyg som hör ihop med just den fliken. Om du byter flik förändras också verktygen. Verktygen är uppdelade i avdelningar som Tecken, Stycke och Format. I vissa fall finns en pil nere till höger. Klickar du på den visas en mer detaljerad ruta med inställningsmöjligheter.

När du börjat jobba med ett dokument kan det dyka upp en extra meny uppe i toppen, exempelvis Ritverktyg och Verktyg för textruta. Klickar du på den visas ännu fler verktyg.

Allt det här påminner om Word. Det finns dock en viktig skillnad, nämligen att Publisher är uppbyggt kring objekt. Ett objekt kan exempelvis vara en textruta, en bild eller en geometrisk figur. Dessa kan placeras varsomhelst på sidan.


Gör din första sida

Du har nu installerat Microsoft Publisher och kommit igång med att använda det. Det är nu dags att börja fylla den sida du har skapat med information.

Microsoft Publisher

1. Skriv och justera texten

Om du vill skriva en text börjar du med att välja Rita textruta och klickar sedan på den plats där du vill ha den. Du kan också klicka och dra med musen om du vill bestämma storleken på en gång.

När du har skapat ett textobjekt är det bara att skriva, precis som i Word. Det går förstås också att klistra in text från andra program.

Under fliken Start har du tillgång till de grundläggande textverktygen. Du kan exempelvis byta storlek och typsnitt – och du kan välja att göra texten fet, kursiv, understruken med mera. Det finns även ett stort antal andra textverktyg som du kan bekanta dig med.


Microsoft Publisher

2. Infoga bilder

Du kan givetvis även lägga in bilder i ditt dokument. Det här gör du genom att klicka på knappen Bilder. Du kan skriva in ett sökord till höger om Bing-bildsökning och hämta bilderna från nätet. Om du gör det är det dock viktigt att tänka på upphovsrätten.

Ett annat alternativ är att infoga bilder från din egen bildsamling på Microsofts molntjänst Onedrive, men det bästa brukar vara att välja Från en fil. Då öppnar du valfri bild från din egen hårddisk


Microsoft Publisher

3. Justera dina objekt

De objekt som du har skapat går enkelt att flytta. Enkelklicka bara på objektet och placera markören i närheten av den yttre ramen. Du ser nu att den har kompletterats med en symbol som var fyra pilar åt olika håll. Det här är flyttningsikonen och genom att klicka med musen och hålla den nedtryckt kan du flytta ett objekt.

Du kan även ändra storlek på objektet. I stället för att klicka på flyttningspilen använder du någon av de åtta punkter som du ser på ramen. Punkterna i hörnen justerar både den lodräta och vågräta linjen medan den på kanterna bara justerar den ena.

Om du justerar en bild med någon av de fyra markörerna ute i hörnet så behåller du bildens originalproportioner. Använder du i stället markörerna på sidorna gör du däremot bilden högre eller bredare än originalet. Eftersom det här förvanskar bilden är det klokt att använda med försiktighet.

Som du ser är den övre röda punkten sammanbunden med en liten cirkel. Genom att placera markören här kan du rotera objektet åt valfritt håll. Ett annat sätt att rotera ett objekt är att markera det och trycka på Rotera-knappen i verktygsfältet. Här kan du exempelvis snabbt rotera ett objekt 90 grader.


4. Lägg till sidor

När du använder Word skapas det nya sidor i takt med att du skriver – och om du raderar text så försvinner också sidorna. Word är med andra ord ett program där texten flödar helt automatiskt.

I Publisher är du däremot, i likhet med presentationsprogrammet Powerpoint, låst till fasta sidor. Du placerar alltså dina text- och bildobjekt på din sida, och om du inte får plats måste du själv skapa en ny.

Det här gör du genom att välja fliken Infoga och välja Sida. Du kan också klicka på den pil som finns i Sida-knappen och välja Infoga dubblettsida. Du skapar då en exakt kopia av den sida du har öppen – och du kan sedan gå in och ändra i innehållet.

Alla sidor visas som miniatyrer i spalten till vänster. Dessa kan du flytta på efter eget tycke – och du kan även högerklicka för att modifiera dem.Microsoft Publisher

5. Ändra storlek

Som standard visas hela sidan på skärmen, men du kan givetvis välja att zooma in och ut. Det gör du med reglaget längst ned till höger på skärmen. Här kan du också växla mellan att visa en sida eller ett uppslag.


Microsoft Publisher

6. Spara och skriv ut

För att spara ditt dokument trycker du på Arkiv och väljer Spara (eller Spara som om du vill ge den ett nytt namn). Du kan också trycka Ctrl+S, precis som i andra program.

Vill du skriva ut gör du det med Arkiv, Skriv ut – eller Ctrl+P. Hur du gör för att exportera dokument till andra format och använda mer avancerade funktioner för att skriva ut går vi igenom i kommande delar.Microsoft Publisher

7. Håll ordning på objekten

Alla objekt du har skapat i Publisher går att flytta, och om du inte vill göra det själv kan du låta programmet sköta flytten. Markera bara ett objekt och välj Justering. Om du väljer Justera mot överkant så hamnar objektet högst upp. Du kan på samma sätt välja Vänsterjustera, Centrera vågrätt och så vidare.

Lägger du objekt på varandra är det viktigt vilket som ligger överst, eftersom det styr vad av objekten som visas. Du ändrar objektens ordning genom att markera dem och välja Flytta framåt eller Flytta bakåt.

Dessa knappar kan också låta dig flytta objektet längst fram eller längst bak.

Om du vill kan du även markera flera objekt och välja Gruppera. Det här gör att de är låsta till varandra. Du kan alltså flytta hela gruppen med objekt, men deras inbördes position förändras inte. För att låsa upp markerar du gruppen och väljer Dela upp grupp.