Microsoft vill underlätta för sina kunder att reparera produkter som företaget säljer i framtiden, rapporterar Grist via Vice.

Under det kommande året kommer Microsoft studera miljöpåverkan av rätten att reparera och agerat utifrån detta mot slutet av 2022.

Rätten att reparera – kampen om våra prylars livslängd

I juni 2021 krävde Microsofts aktieägare i en resolution att företaget skulle överväga sina produkters miljöpåverkan genom att göra dem lättare att reparera.

"Det är ett positivt steg av Microsoft", säger Kelly McBee vid As You Sow, en välgörenhetsorganisation som samarbetet med aktieägarna gällande resolutionen, och fortsätter.

"Det här avtalet kommer börja göra så att konsumenter kan reparera sina Microsoft-produkter utanför dagens begränsade nätverk av auktoriserade reparatörer."