Det finns över en miljard datorer med Windows 10 installerat. Alla dessa datorer ska få säkerhets- och funktionsuppdateringar med jämna mellanrum, vilket så klart innebär enorma mängder information som ska överföras på internet och lagras.

Varje storleksbesparing Microsoft kan göra har därför stor betydelse, och i nya Windows 11 har företaget gjort enorma landvinningar på det här området. Faktum är att storleken på uppdateringar har krympt med 40 procent jämfört med på Windows 10.

Microsoft har åstadkommit detta genom nya tekniker som gör det möjligt att bara skicka de ändrade filerna i en ny systemversion, samtidigt som möjligheten att avinstallera uppdateringen och därmed backa till föregående version bibehålls.

För användare innebär det snabbare uppdateringar och mindre bandbreddsförbrukning på begränsade internetabonnemang, för Microsoft minskade kostnader för uppdateringsinfrastrukturen och att fler användare kan dela på tillgänglig bandbredd.