I dag lanserar IDG anonymiseringstjänsten Dold.se. Varför då?
– I en opinionsundersökning beställd av oss berättar 75 procent av svenska folket att de skulle vilja surfa anonymt om de hade möjligheten. Vi tror att det beror på att många männsikor känner en oro inför det faktum att mer och mer information om vårt surfande registreras centralt på direktiv av myndigheterna.

Vem är den tänkta kunden för Dold.se?
– Den vanliga människan som värnar om sin personliga integritet på internet.

Flera av IDGs tidningar bevakar i dag debatten om piratkopiering och upphovsrätt. Är det verkligen bra att IDG själva lanserar en sådan här tjänst?
– Dels är Dold.se till för att ge anonymitet för surfning och internetmail, men den kan inte användas för fildelning. Dessutom ingår kunden ett avtal med oss där han eller hon förbinder sig att inte använda tjänsten för något som är olagligt.

I pressmeddelandet för Dold.se framgår att IDG anser att vi är på väg mot ett kontrollsamhälle. Stämmer det verkligen och i sådana fall, riskerar inte IDG att tappa sin journalistiska integritet med den här typen av politiska ställningstaganden?
– I och med EUs direktiv om lagring av elektronisk data - som säger att alla EU-länder senast 15 september 2007 ska ha en lagstiftning som får tele- och internetoperatörerna att lagra alla mejl, alla sms, alla spår av surftrafik och alla spår av telefonsamtal i minst ett år - så känner många människor i samhället en oro och tycker att vi går mot ett kontrollsamhälle. IDG vill inte aktivt ta ställning i den politiska sakfrågan. Däremot har vi lyssnat på önskemål från de som är oroliga, och tagit initiativ till tjänsten. Dold.se ligger i ett eget dotterbolag, och IDG ser gärna att fler ägare kommer in, eftersom tjänsten inte tillhör IDGs kärnverksamhet.

En konkurrerande tjänst, Relakks, har kritiserats för att den försämrar bredbandsprestandan hos sina kunder. Hur har IDG löst detta och kommer ni att kunna garantera bra prestanda för de som surfar via Dold.se?
– Vi har byggt en skalbar lösning och har kraftfulla datorer och en snabb internetförbindelse. Vi har ett ansvar att anpassa kapaciteten utifrån antalet kunder, och kommer att se till att prestandan håller en hög nivå. I princip ska det inte märkas någon skillnad mot när man surfar som vanligt.

Besök Dold.se
Läs mer om hur tjänsten fungerar