Android har en inbyggd funktion för att spela in händelserna på bildskärmen, vilket kan vara användbart för att till exempel dokumentera olika saker eller visa något specifikt skeende.

Det här gått att göra tidigare med hjälp av tredjepartsappar, men från och med Android 11 finns funktionen inbyggd. Som vanligt skiljer det en del mellan olika tillverkare, eftersom alla anpassar gränssnittet efter sina egna önskemål. Men processen för skärminspelning är i stort sett densamma på alla enheter, med några justeringar här och där. Våra bilder visar en Samsung-telefon, men du kan alltså hitta ungefär motsvarande i din egen.

När en inspelning stoppas sparas videon i telefonens medialagring. För ytterligare inställningar, tryck länge på ikonen för skärminspelning i steg 1. Du kan då bland annat välja till exempel upplösning för inspelningen.

Android

1. Dra

Dra från överkanten för att öppna snabbmenyn. Dra ytterligare en gång för att komma åt fler ikoner. Klicka på Skärminspelning.


Android

2. Bekräfta

Välj vilket ljud du vill ha på din inspelning och klicka sedan på Spela in.


Android

3. Nedräkning

En nedräkning på några sekunder starta för att du ska hinna välja vad du vill spela in. Klicka om du vill starta direkt.


Android

4. Avbryt

Inspelningen pågår nu tills du väljer att avbryta. Detta gör du genom att återigen dra ned från överkanten och klicka på det röda avbryt-fältet.